Njoftim

25 Maj 2022
SHARE

Studentët e Universitetit të Prishtinës po marrin pjesë në takimin e radhës, dedikuar studentëeve, të projektit QUADIC. Ky takim po mbahet në datat 23 – 27 maj 2022 në Universtetin Haxhi Zeka të Pejës. Ashtu siç është paraparë në projekt, punëtoria dhe vizita studimore për student po përqendrohet në menaxhim projektesh, ndërkombëtarizim dhe mobilitet. Studentët po ndjekin ligjërata të shkurtra, bëjnë prezantime dhe marrin pjesë në grupe punuese të lidhura me aspekte të temave të lartpërmendura. #Erasmus+ #EACEA #EU #UP