Njoftim për afatin e qershorit 2022

31 Maj 2022
SHARE

- Hapja e SEMS-it për paraqitjen e provimeve: 2 qershor 2022

- Mbyllja e SEMS-it për paraqitjen e provimeve: 13 qershor 2022

- Afati i mbajtjes së provimeve: 15 qershor - 13 korrik 2022

- Mbyllja e SEMS-it për vendosjen e notave: 27 korrik 2022

- Afati i fundit për shpalljen e orarit të provimeve: 8 qershor 2022, ora 12:00 pm.