Njoftim

03 Qershor 2022
SHARE

Të nderuar student ky njoftim vlenë vetëm për studentët e nivelit të studimeve Master, të cilët në vitin akademik 2021/22, janë Absolventë, për herë të parë dhe kanë paguar semestër.

Ata student që janë Absolventë dhe kanë paguar semestër për vit akademik 2021/22, do të ju rimbursohen mjetet për ata semestra që janë paguar.

Studentët që rimbursohen duhet të sjellin këto dokumente, në zyrën e financave.

Dokumentet e nevojshme për rimbursim të mjeteve janë:

  1. Kopjen e ID-kartelës së studentit/ës
  2. Kopjen e Letërnjoftimit,
  3. Fletëpagesat e paguara me datat që përputhen me vitin e absolventit,
  4. Konfirmimin nga banka për llogari active dhe
  5. Vërtetimin nga Zyrtarët e shërbimit të studimeve për vërtetësin e vitit të absolventit të paguar.

 

 

Dokumentet mund të dorëzohen cdo ditë pune deri me 10.06.2022.

 

Faleminderit për mirëkuotimin tuaj.