• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Portali universitar

LAJMËRIM

 Lajmërohen të gjithë studentët e Fakultetit Filozofik, që kanë paraqitur provimin përkatës te prof. Emine Bakalli, se provimet e parapara te mbahen medatë 19 do të shtyhen si vijon:
Më shumë

LAJMËRIM

 Tenderuar student,

Lajmërohen të gjithë studentët e Departamentit të Psikologjise, që kanë paraqitur provimet tek ass. Kaltrina Kelmendi me datën 19.04.2014, provimet shtyhe...

Më shumë

LAJMËRIM

Lajmërohen të gjithë studentët e Fakultetit Filozofik, që kanë paraqitur provimin te prof. Muhamet Qerimi, nga lënda-Histori e Europes Juglindore Shek.XVI-XVIII se provimi mbahet me datë 25.04.2041...

Më shumë

LAJMËRIM

 Lajmërohen të gjithë studentët, administrata dhe stafi akademik i Fakultetit Filozofik, që provimet e afatit të prillit të parashikuara për datat 19, 20 dhe 21 Prill 2014 nuk do të mbahen për...

Më shumë

LAJMËRIM

 Lajmërohen të gjithë studentët e Fakultetit Filozofik, që kanë paraqitur provimin përkatës te prof. Bërxulli, se provimet do të mbahen të martën, datë 22 Prill 2014, duke filluar nga ora 15:0...

Më shumë