• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Portali universitar

Njoftim

 Njoftim për të gjithë studentet të cilët janë liruar nga pagesa e semestri për vitin akademik 2013/2014, duhet ti dorëzojnë këto dokument, 1. Kopjen e Kartelës se bankës, 2. Kopjen e Letërnjo...

Më shumë

Njoftim

Orari i provimeve për studentët në nivelin Master të studimeve Departamenti i Pedagogjisë DREJTIMI: Teorik-Shkencor
Afati: Prill 2014 :Më shumë

Vendimi mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013/2014

Komisioni për lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013/2014, në mbledhjen e mbajtur me 2.4.2014 mori vendim,
Vendimi mbi lirimin nga pagesa e semestrit për vitin akademik 2013...

Më shumë

Njoftim

 Lejohet afati i provimeve për muajin prill, si vijon:

- Lejohet paraqitja e dy provimeve .
- Paraqitja e provimit bëhet nga Dt. 01. 04. 2014 deri me 11. 04. 2014.
...

Më shumë

Njoftim

Tryeza e rrumbullakët:

Ndërrimi I roleve gjinore në shoqërinë tradicionale dhe atë moderne


4 mars 2014, Fakulteti Filozofik, kati I tretë, salla 304
<...

Më shumë