• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Vendimi i Këshilli të Fakultetit Filozofik

Këshilli i Fakultetit Filozofik në mbledhjen e mbajtur më 03.07.2015 vendosi për listën përfundimtare të kandidatëve, që i propozohen Senatit të Universitetit të Prishtinës, për zgjedhje si persone...

Më shumë

Njoftim

 Njoftohen studentet e departamentit të Historisë se me datë : 01.07.2015, janë vendos notat në sistem në lëndën Metodologji e Historisë, studentet e pa kënaqur me vlerësimin mund ta refuzojnë...

Më shumë

CALL FOR INTERNATIONAL STUDENTS

 Master Program European Studies and Public Administration

Më shumë

Njoftim

 Dekanati i Fakultetit Filozofik morri vendim, që afati i paraqitjes të provimit të diplomës të filloj nga data: 22.06.2015 deri me datë : 10.07.2015, njoftimi vlen për studentet e Bachelorit ...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentet e Fakultetit Filozofik të cilët kanë dhuruar gjak në këtë vit dhe vitet e kaluara, kartelat e dhurimit të gjakut mund ti marrin në zyrën e Sekretares së Fakulteti nr. ...

Më shumë