• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Simpoziumi Ndёrkombёtar : Dhuna nё Shkolla nё Kontekst

 Fakulteti Filozofik, Departamenti i Psikologjisë Universiteti i Prishtinës,

              ...

Më shumë

Vendim i Senatit për mundësin e studentëve par kalim nga studimet me korrespodencë në studime të rregullta duke i plotësuar kushtet sipas këtij vendimi

Studente të cilët i plotësojnë kushtet e parapara në këtë vendim duhet t’i paraqesin dokumentet të referenti përkatës nga data :13.10.2017 deri me datë: 19.10.2017

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues Master në Fakultetin Filozofik

 
Programi Histori e Kohës së Re
Të rregullt
Më shumë

Njoftim për regjistrim të semestrit dimëror për vitin akademik 2017/18

Njoftohen studentet e nivelit Bachelor dhe Master se afati për regjistrimin e semestrit dimëror , për vitin akademik 2017/18 do të jetë i hapur deri me 31.10.2017.

Më shumë

NJOFTIM

Lidhur me Dhënien dhe Shqyrtimin e Ankesave të Kandidat Studentëve për Provimin Pranues – Afati II

Njoftohen të gjithë kandidat studentët e interesuar për të bërë ankesë, që kë...

Më shumë