• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Rezultatet e votimit për Senat të UP-së nga radha e personelit jo akademik

Numri i votave për anëtarët e Senatit nga radha e personelit Jo - akademik (Kliko këtu)

Më shumë

Rezultatet e votimit për anëtarë të Këshillit dhe Senatit të UP-së nga radha e personelit akademik dhe jo akademik

Numri i votave për Këshill nga radhët e profesorëve (Klik...

Më shumë

Njoftim për rihapjen e afatit për paraqitjen e provimeve afati i qershorit II 2020, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, të cilët nuk i kanë paraqit provimet me kohë, Dekanati ka vendos që të ju mundësohet paraqitja e provimeve, pasi rektorati ka ...

Më shumë

NJOFTIM: HAPET SEMS-I PËR REGJISTRIM TË SEMESTRIT VEROR TË VITIT AKADEMIK 2019/20

 Njoftohen studentët e Universitetit të Prishtinës, të cilët për herë të parë janë regjistruar në UP para vitit akademik 2019/20 dhe që nuk i kanë kryer obligimet administrative për regjistrim...

Më shumë

Listat e kandidaturave në Fakultetin Filozofik për zgjedhjet e përgjithshme ne UP

Në bazë të Rregullores nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në UNIVERSITETIN E PRISHTIN...

Më shumë