• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Njoftim

Njoftohen studentët e nivelit MA të Departamentit të Historisë, se provimi nga lënda ‘’Historia e mendimit politik shqiptar’’, do të mbahet të hënën nga ora 15.00.

Më shumë

NJOFTIM

Njoftohen studentët e poshtëshënuar se paraqitja e provimit në lëndën Institucionet dhe Politikat e Bashkimit Evropian, është bartur nga Prof. Asoc. Dr. Afrim Hoti, tek Prof. Ass. Dr. Bardhok Basho...

Më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë studentët e Universitetit të Prishtinës të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë arritur që të paguajnë-regjistrojnë semestrin dimëror të vitit akademik 2019/20 dhe të cilët nuk ...

Më shumë

Njoftim për regjistrimin e semestrit veror për vitin akademik 2019/20

 Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik, se regjistrimi i semestrit veror për vitin akademik 2019/20, mund të bëhet nga data 29.01.2020 deri me datë 20.02.2020. Të drejtë regjistrimi të...

Më shumë

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës janar 2020

 

Më shumë