• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Njoftim për paraqitjen e provimit të diplomës qershor 2020

Njoftohen studentet e Fakultetit Filozofik , më sa vijon:

Paraqitja e provimit të diplomës për afatin e qershorit 2020, do të behët deri më 30.07.2020

Më shumë

Rezultatet e votimit për anëtarë të Këshillit dhe Senatit të UP-së nga radha e personelit akademik dhe jo akademik

Numri i votave për Këshill nga radhët e profesorëve (Klik...

Më shumë

Njoftim për rihapjen e afatit për paraqitjen e provimeve afati i qershorit II 2020, Bachelor dhe Master

Njoftohen studentët e Fakultetit Filozofik niveli Bachelor dhe Master, të cilët nuk i kanë paraqit provimet me kohë, Dekanati ka vendos që të ju mundësohet paraqitja e provimeve, pasi rektorati ka ...

Më shumë

Listat e kandidaturave në Fakultetin Filozofik për zgjedhjet e përgjithshme ne UP

Në bazë të Rregullores nr. 771 datë 06.03.2020, për rregullat dhe procedurat për zgjedhjet e përgjithshme të personelit akademik dhe jo akademik në nivel të përfaqësimit në UNIVERSITETIN E PRISHTIN...

Më shumë

Njoftim

Në përputhje më udhëzimet e IKSHP-së, më qëllim të parandalimit të përhapjes së pandemisë Coivd 19 dhe si reagim nga mos respektimit të masave dhe udhëzimeve të institucioneve shëndetësore, Fakulte...

Më shumë