• Mirë se vini në Fakultetin Filozofik!

    Institucioni i parë dhe më i rëndësishëm arsimor i arsimit universitar katërvjeçar dhe pararendës i universitetit në Kosovë.

Procesverbal i komisionit për shqyrtimin e ankesave

Më shumë

Hapja e SEMS- it për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2019/2020

Hapja e SEMS - it për regjistrim të semestrit dimëror të vitit akademik 2019/2020, mund të bëhet nga datat 27.09.2019 deri 09.10.2019.

Studentët e vitit të parë të pranuar në vitin a...

Më shumë

Rezultatet preliminare të provimit pranues Master në Fakultetin Filozofik

Rezultatet preliminare të konkursit për student të rinj në nivelin Master për vitin akademik 2019/20 në Fakultetin Filozofik, të ndara sipas programeve, mund ti gjeni në linkun e mëposhtëm:
...

Më shumë

Procesverbal i komisionit për shqyrtimin e ankesave


Më shumë

Vendim për vazhdimin e kohëzgjatjes së afatit të diplomimit

Më shumë