Hapet paraqitja e provimeve për afatin e prillit 2024

16 Prill 2024
SHARE

- Paraqitja e provimeve: 16 – 19 prill 2024

- Mbajtja e provimeve: 19-20 prill 2024; 26-27 prill 2024

- Luten studentët të paraqesin provimet  brenda kohës së përcaktuar, sepse SEMS-i nuk do të hapet më pas mbylljes së periudhës për paraqitjen e provimeve. Po ashtu, të verifikojnë paraqitjen e provimeve dhe të raportojnë në kohë reale problemet eventuale teknike.