Historiku i Fakultetit

Fakulteti Filozofik është fakulteti i parë në Kosovë, i themeluar më 30 tetor 1960, dhjetë vjet para themelimit të vetë Universitetit të Prishtinës. Ky institucion fillimisht përbëhej nga katedrat e Albanologjisë, Matematikës, Biologjisë, Fizikës, Kimisë, Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe dhe Gjuhës e Letërsisë Serbokroate, para se më 1961 të hapeshin edhe katedrat e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze dhe Gjuhës dhe Letërsisë Ruse. Një vit më pas, atij iu shtuan edhe katedrat e Historisë, Gjeografisë dhe Pedagogjisë.

Më 1971 u hap katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Frënge, ndërsa e Orientalistikës dy vjet më pas. Në vitin e parë (1960/61) u regjistruan 97 studentë të rregullt dhe 141 me korrespondencë, prej të cilëve në vitin 1963/64 diplomuan 26 studentët e parë. Më 1971, një vit pas themelimit të universitetit, katedrat e shkencave natyrore u ndanë, duke formuar Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore. Më 1972, u hap edhe katedra e Filozofisë-Sociologjisë. Më 1989, katedrat e gjuhëve u ndanë më vete, duke themeluar Fakultetin e Filologjisë.

Në vitin 2001, Fakultetit Filozofik iu shtuan edhe 3 departamente të reja: Departamenti i Etnologjisë (i cili më pas do të quhet Departamenti i Antropologjisë), Departamenti i Psikologjisë dhe Departamenti i Shkencës Politike. Në vitin 2012 filloi funksionimin Departamenti i Punës Sociale, i cili u ndërtua mbi bazën e Drejtimit të Pedagogjisë Sociale. Në vitin 2013 me kërkesë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim, Departamenti i Pedagogjisë u transferua në kuadër të Fakultetit të Edukimit.

Teksa Fakulteti Filozofik po përmbyll Vitin Jubilar të themelimit të tij, aktualisht ai përfshin aktualisht nga 7 departamente: i Historisë, Filozofisë, Sociologjisë, Shkencës Politike, Psikologjisë, Antropologjisë dhe Punës Sociale. Që nga viti 2013, në këtë fakultet funksionon Instituti i Studimeve Sociale dhe Humanistike (ISSH), ndërsa në vitin 2021 është themeluar edhe Instituti i Psikologjisë.