Prof. Asoc. Dr.  Dashamir  Bërxulli

Prof. Asoc. Dr. Dashamir Bërxulli

Dekan

Nr.kontaktues:

+38338224783

Mirë se vini në faqen zyrtare të Fakultetit Filozofik.

Fakulteti Filozofik është njësia themeluese akademike e Universitetit të Prishtinës. Sot është një ndër 14 fakultetet e Universitetit të Prishtinës, ku ndërthuren shkencat sociale dhe humanistike. I themeluar më 30 tetor 1960, Fakulteti Filozofik ka luajtur një rol të qenësishëm në jetën dhe formimin akademik dhe përgatitjen për tregun e punës të gjeneratave të tëra të studentëve. Po ashtu, kontributi i Fakultetit Filozofik për emancipimin shoqëror në Kosovë është i patjetërsueshëm. Fakulteti Filozofik ka mbajtur gjithashtu një peshë të madhe në rritjen e vetëdijes kombëtare, shtetformimin dhe shtetndërtimin e Republikës së Kosovës në vite.

Fakulteti Filozofik gjendet në zemër të Prishtinës, në kampusin qendror të Universitetit të Prishtinës. I rrethuar me objekte të rëndësishme historike dhe funksionale të kryeqytetit, në një distancë të shkurtër nga mjediset rinore më të preferuara, i  afërt me lokacione të shumëllojshme gastronomie, Fakulteti Filozofik ofron një mundësi unike studimi në një atmosferë urbane, me jetë të pasur kulturore, sociale dhe artistike.

Fakulteti Filozofik ka ndërmarrë reforma të rëndësishme në funksion të ngritjes së cilësisë së studimeve, ofrimin e shërbimeve më të mira për studentët, si dhe përfshirjen e tyre në dizajnimin e kurrikulave BA dhe MA dhe pjesëmarrje të drejtpërdrejtë në vendimmarrje. Po ashtu, Fakulteti Filozofik është vënë në shërbim të institucioneve publike, private dhe sektorit të organizatave joqeveritare, duke ofruar ekspertizë të vlefshme për hulumtime, raporte, politikëbërje, komisione profesionale dhe organizime të përbashkëta. Me disa nga këta aktorë vendorë dhe ndërkombëtarë janë nënshkruar marrëveshje të veçanta për praktikë të studentëve me qëllime akademike, por edhe të lehtësimit të tranzicionit të të diplomuarve nga auditorët e fakultetit në tregun e punës.

Të gjitha programet e Fakultetit Filozofik ndërtohen, duke iu referuar përvojave më të mira, me një krahasueshmëri ndërkombëtare të vlerësueshme nga aktorë të rëndësishëm të brendshëm dhe jashtëm të arsimit të lartë. Fakulteti Filozofik në vitet e fundit ka rritur sasinë dhe cilësinë e artikujve të publikuar në revista prestigjioze ndërkombëtare, duke ruajtur njëkohësisht konstant kontributin në shkencën kombëtare. Fakulteti Filozofik është i angazhuar në një numër të konsiderueshëm projektesh ndërkombëtare dhe vendore, të cilat ofrojnë mundësi shkëmbimi për studentët, stafin akademik dhe atë administrativ.

Fakulteti Filozofik synon të ngrihet në një nivel tjetër të bashkëpunimit ndërkombëtar në vitet e ardhshme. Ofrimi fillimisht i më shumë lëndëve dhe, më pas, i programeve të gjuhën angleze është prioritet në aspektin e ndërkombëtarizimit. Bashkëpunimin më të madh në projekte vendore dhe ndërkombëtare hulumtuese, duke nxitur aktivitetin më të madh të instituteve të fakultetit, e konsiderojmë po ashtu të rëndësishëm. Ngritja e mekanizmave shtesë për sigurimin e cilësisë, avancimi i metodave të mësimdhënies, dixhitalizimi, përfshirja edhe më e madhe e studentëve në jetën akademike të fakultetit, literatura bashkëkohore, etj. janë disa nga drejtimet në të cilat Fakulteti Filozofik mëton të performojë edhe më mirë në të ardhmen e afërt. Në fund, Fakulteti Filozofik do të vazhdojë të këmbëngulë në zbatimin brenda dhe jashtë tij të vlerave më të mira universitare: ekselenca, integriteti, kolegjialiteti, gjithëpërfshirja dhe diversiteti, si dhe të gjitha vlerat më themelore të një mjedisi akademik pozitiv, nxitës dhe pa diskriminim.

Ju falënderoj përzemërsisht për interesin ndaj Fakultetit Filozofik. Ju lus të mos hezitoni të kontaktoni me ne në çdo kohë për çfarëdo çështje me interes për ju.

 

 

CV