Njoftim

27 Maj 2024
SHARE

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

FAKULTETI FILOZOFIK

 

Në bazë të nenit 127 paragrafit 1 të Statutit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, nenit 18 paragrafit 3 të rregullores për studimet e Doktorates, vendimit nr. 354/02 nga mbledhja e Këshillit të Fakultetit Filozofik, të datës 02.11.2023, si dhe vendimit për ratifikimin nga Senati i UP-së nr. 1/470, të datës 14.05.2024, kandidates phd. Ardita Hajdari i është lejuar mbrojtja publike e disertacionit të doktoratës, andaj shpallet ky:

N J O F T I M

Me të cilin informojmë të gjithë të interesuarit, se me datën 30.05.2024 (e enjte) në ora 11.00, në sallën 127 të Fakultetit Filozofik kandidatja phd. Ardita Hajdari, bën mbrojtjen publike të disertacionit me titull: Shtypi shqiptar për lëvizjet e armatosura në Kosovë 1908-1924” mentor: Prof.Asoc.Dr. Nuri Bexheti, para komisionit profesional në përbërje:


1. Prof.Dr. Ibrahim Gashi,    (kryetar)                Fakulteti Filozofik
2. Prof.Dr. Agim Zogaj,          (anëtar)                 Fakulteti Filozofik
                                                                  3. Prof.Dr. Fehari Ramadani,(anëtar i jashtëm), USHT, Fakulteti Filozofik - Tetovë, Maqedoni e Veriut

 

 

Zyra e studimeve të Doktoratës