Fakulteti Filozofik hap paraqitjen e afatit te qershorit 2024

22 Maj 2024
SHARE

- Paraqitja e provimeve: 22 maj - 8 qershor 2024

- Mbajtja e provimeve: 10 qershor - 10 korrik 2024

- Paraqitja e provimit të diplomës: 20 qershor - 15 korrik 2024

- Afati i fundit për vendosjen e notave: 31 korrik 2024

 

Njoftohen studentët, që të respektojnë afatin e paraqitjes së provimeve. Në rast të problemeve me paraqitjen e provimeve, të drejtohen te zyrtari i teknologjisë informative të Fakultetit Filozofik. Pas mbarimit të afatit përkatës, nuk do të jetë më e mundur paraqitja e provimeve.