Fakulteti Filozofik hap paraqitjen e afatit te shtatorit 2023

16 Gusht 2023
SHARE

- Paraqitja e provimeve: 16 - 30 gusht 2023

- Mbajtja e provimeve: 31 gusht - 22 shtator 2023

- Hapja e SEMS për notim: 31 gusht 2023

- Paraqitja e provimit të diplomës: 10 - 25 shtator 2023

- Afati i fundit për vendosjen e notave: 30 shtator 2023, ora 24:00

- Luten studentët të paraqesin provimeve brenda kohës së përcaktuar, sepse SEMS-i nuk do të hapet më pas mbylljes së periudhës për paraqitjen e provimeve. Po ashtu, të verifikojnë paraqitjen e provimeve dhe të raportojnë në kohë reale problemet eventuale teknike.