THIRRJE PËR APLIKIM: Puna praktike (1 vjeçare me pagesë) për studentët e diplomuar në Punë Sociale (me prioritet), Psikologji dhe Sociologji.

23 Shkurt 2021
SHARE

UNDP / UNV, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale-Departamenti i Politikave Sociale dhe Familjjes (DPSF) dhe Universiteti i Prishtinës-Departamenti i Punës Sociale (DPS) do të bashkëpunojnë në zbatimin e aktivitetit "Përgatitja e një gjenerate të re të punonjësve socialë të çertifikuar” që është pjesë e projektit të UNDP-së “Humanitarian Response to COVID-19 Emergency and early recovery support”.

Aktiviteti parasheh angazhimin e UN Vullnetarëve të Komunitetit në Qendrat për Punë Sociale.

Në vijim mund të gjeni më shumë informata rreth kësaj mundësie si dhe mënyrës së aplikimit.