Hapet thirrja për bursa në programin Erasmus+ në "Hanze University of Applied Sciences and Groningen”, Holandë

19 Shkurt 2023
SHARE

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” hap thirrjen për aplikim për bursa në " Hanze University of Applied Sciences and Groningen", Holandë, në kuadër të programit Erasmus + Mobility të Komisionit Evropian për semestrin verorë 2023.


Llojet e mobilitetit përfshijnë:

•Shkëmbimin e stafit për mësimdhënie dhe për trajnim;

Fushat e mobilitetit janë:

  • Punë sociale.


Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik & administrativ:

  • CV (në gjuhën angleze);
  • Publikimet për staf akademik;
  • Kopje e pasaportës (faqja që përmban emrin tuaj, foton dhe të dhënat personale);
  • Certifikata e njohjes së gjuhës së huaj (niveli minimal i gjuhës angleze B2).

 

Afati për aplikim për semestrin veror është deri më: 20 shkurt 2023.

Dokumentet me titull " Hanze University of Applied Sciences and Groningen" duhet të dërgohen të skanuara te: [email protected] .

Vetëm dokumentet e kompletuara do të merren në konsideratë.

Luteni që të gjitha dokumentet t’i dërgoni të bashkangjitura në një e-mail. Për më shumë informata rreth bursave mund të na kontaktoni në e-mail ose të na vizitoni në: Zyra për Marrëdhënie me Jashtë, Biblioteka Universitare, Rr. Eqrem Çabej, Prishtinë.