Njoftim

29 Dhjetor 2023
SHARE

UNIVERSITETI I PRISHTINËS “HASAN PRISHTINA”

FAKULTETI FILOZOFIK

Në bazë të nenit 127 paragrafit 1 të Statutit të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, nenit 18 paragrafit 3 të rregullores për studimet e Doktoratës, vendimit nr. 4592/01 nga mbledhja e Këshillit të Fakultetit Filozofik, të datës 02.11.2023, si dhe vendimit për ratifikimin nga Senati i UP-së nr. 4/251, të datës 22.12.2023, kandidatit phd. Avni Rudaku i është lejuar mbrojtja publike e disertacionit të doktoratës, andaj shpallet ky:

N J O F T I M

Me të cilin informojmë të gjithë të interesuarit, se me datën 05.01.2024 (e premte) në ora 13.00, në sallën 127 të Fakultetit Filozofik kandidati phd. Avni Rudaku, bën mbrojtjen publike të disertacionit me titull: ”Integrimi i azilkërkuesve pas riatdhesimit në Kosovë (2014-2015)” mentor: Prof.akad.Dr. Anton Berishaj, para komisionit profesional në përbërje:


1. Prof.Ass.Dr. Gëzim Selaci,     (kryetar)       Fakulteti Filozofik
2. Prof.Ass.Dr. Ardian Gola        (anëtar)       Fakulteti Filozofik
                                                            3. Prof.Dr. Ali Pajaziti   (anëtar i jashtëm)     Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni

 

 

Zyra e studimeve të Doktoratës