Hapet paraqitja e provimeve për afatin e nëntorit 2023

16 Nëntor 2023
SHARE

- Paraqitja e provimeve: 16 - 23 nëntor 2023

- Mbajtja e provimeve: 24-26 nëntor 2023; 1-3 dhjetor 2023 

- Luten studentët të paraqesin provimet  brenda kohës së përcaktuar, sepse SEMS-i nuk do të hapet më pas mbylljes së periudhës për paraqitjen e provimeve. Po ashtu, të verifikojnë paraqitjen e provimeve dhe të raportojnë në kohë reale problemet eventuale teknike.